logo DHW

Průmyslové palety Industrie-Paletten Industrial Pallets

Tepelné ošetření je fytosanitární proces, při kterém je prováděna likvidace živých jedinců škůdců a jejich zárodků v dřevěných paletách. Při tomto procesu musí dojít k zahřátí v jádru dřevěného obalového materiálu na teplotu minimálně 56°C po dobu minimálně 30 minut. Podmínky tepelného ošetření a metody regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu jsou stanoveny mezinárodní směrnicí FAO ISPM 15.

Proces tepelného ošetření provádíme v certifikovaných sušárnách. Ošetřené dřevěné obaly jsou označeny symbolem a značkou IPPC.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení